Zahvaljujući donaciji Rotary kluba Hrvatska dana 29. svibnja 2020. u Poliklinici Opće bolnice Zadar postavljena je termovizijska kamera čija je ključna tehnička karakteristika mjerenje i detekcija povišene tjelesne temperature u stvarnom vremenu, bez fizičkog kontakta između osobe koja provjerava temperaturu i pacijenata.

Termovizijska kamera od velikog je značaja, posebice u trenutku pandemije COVID-19, no njena je primjena dugoročna jer pomaže u identificiranju ljudi s povišenom temperaturom kao posljedicom bilo koje infekcije, a ne samo koronavirusa, priopćili su iz Opće bolnice Zadar, koja zahvaljuje Rotary klubu na ovoj vrijednoj donaciji.