Županijska uprava za ceste objavila je fotografije završenih radova na sanaciji kolnika lokalne ceste L63206 u naselju Crna Punta.

Radovi su obuhvatili asfaltiranje dionice u duljini od 1.300 metara.