Domski odbor raspisao je jučer natječaj za imenovanje ravnatelja Srednjoškolskog đačkog doma u Zadru kojeg od 2013. godine vodi Ivan Đula.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući studij, položen stručni ispit te najmanje osam godina radnog iskustva u obrazovnim ustanovama ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Također, ne smiju biti osuđivani. Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj doma sa 105 soba, koji preko ljetnih mjeseci postaje hostel, imenuje se na razdoblje na pet godina. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja.