Trening zadrugara Ribarske Zadruge Omega 3 održan je kao dio projekta PRIZEFISH- „Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish product". Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak je predviđen 30. lipnja 2021. godine.

Osim RZ Omega 3, ostali partneri s hrvatske strane su Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Zadarska Županija (Zadar), RZ Istra (Poreč), Ministarstvo poljoprivrede RH, Javna ustanova RERA S.D. (Split), a s talijanske strane: Nacionalno istraživačko vijeće (Ancona), ASSAM - Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA - istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola Remo Brindisi (Lido degli Estensi, Comacchio), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku - OGS (Sgonico), O.P.BIVALVIA (Caorle), Regija Emilia Romagna (Bologna).

Trening osviještenosti održivog ribarstva Jadrana, koji uključuje mogućnosti i prilike za tehnološko unaprjeđenje u izlovu sitne plave ribe (srdele i inćuna), inoviranjem novih proizvodnih linija zadruge s dodatnom vrijednosti, uz očuvanje i obnovu navedenih ribljih vrsta kao važne populacije Jadrana, održan je u službenim prostorijama prerađivačkog pogona u Šopotu/Benkovac. Na treningu je prisustvovalo 13 zadrugara, a kroz trening su pružene informacije o saznanjima koja su potrebna da bi se približili cilju održivosti, u ekološkom, socijalnom i ekonomskom aspektu. 

Shodno tome predstavljen je status proizvodnje prema količini ulova i sezonalnosti ulova, s analizama postojećeg rješenja prerađivačke industrije i različitih metoda transformacije proizvoda. Kroz trening su pružene informacije o dostupnosti i dosljednosti ulova te identifikacija produktivnog pristupa za učinkovite proizvodne procese i dosljednu opskrbu lanca kupaca. 

Predstavljena je i evaluacija potencijalne inovativne prerade i transformacije ciljane riblje skupine (srdele) u isporuku proizvoda s dodanom vrijednošću, s pripadajućom analizom tržišne niše i proizvodnih troškova. Definirane su mogućnosti postojećih linija proizvoda i mogućnost njihove upotrebe za izradu novih proizvoda. Pažnja je posvećena individualizaciji mogućih i postojećih tehnoloških unapređenja u procesu proizvodnje i transformacije kako bi se dobili proizvodi s dodanom vrijednošću. U konačnici postavljene su smjernice za odabrano proizvodno rješenje (tj. oprema, postupci i postupci) koja će se provoditi za odabrane ciljne vrste (sardine), kao i upoznavanje s novim tehničko-tehnološkim rješenjima za rukovanje proizvodima i zahtjevima za rukovanje proizvodima tijekom proizvodnog procesa, od ribolovnih operacija do isporuke proizvoda.

RZ Omega 3 planira pilotiranje odabranog inovativnog rješenja (usisne morske pumpe) krajem kolovoza 2020. godine s čijim će rezultatima javnost također biti pravovremeno obaviještena.