Zadarska bolnica kao najveći radni pogon neprekidno je u potrazi za medicinskim i administrativnim osobljem.

Uz posao za stalno koji će dobiti 11 medicinskih sestara, najnovijim natječajem za popunu 14 radnih mjesta zaposlit će se friško završen i umirovljeni liječnik. Jedno radno mjesto je za pedijatra - neonatologa koji će, kao i do sada, raditi na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena.

Takvo "šlepanje" s umirovljenim liječnikom će biti sve dok se u Bolnicu ne vrate liječnici koji su poslani na specijalizaciju kako bi se skrbili o novorođenima u zadarskom rodilištu.

Na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu gotovo je stalno otvoren natječaj za tek završene liječnike. Za jedno novo radno mjesto, na određeno se prima liječnica ili liječnik koji su tek završili Medicinski fakultet i uz mentora će se baviti s pacijentima na hitnom bolničkom prijemu.