Danas započinje s radom posebni mobilni tim za uzorkovanje kod sumnji na COVID 19 za vrijeme turističke sezone koji će raditi svakodnevno u vremenu od 12,00-20,00 sati. Za organizaciju rada Posebnog/mobilnog COVID tima zadužen je Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Pojedinačno uzimanje uzoraka moći će se obavljati na poligonu (šator) ŠRC Ravnice u Zadru u vremenu od 14,00-15,00 sati, a prema popisu koji će epidemiološka služba ZZJZ Zadar dostaviti Zavodu za hitnu medicinu 24 sata prije.

Pojedinačno uzimanje uzoraka može se i rezervirati na broj telefona mobilnog tima : 099/537 9889 isključivo prema indikacijama i procjeni epidemiološke službe i/ili ordinacije liječnika obiteljske medicine (LOM) ili mail adrese: [email protected]

Organizirano uzimanje uzoraka isključivo se može provoditi po nalogu epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Zadar na dogovorenoj lokaciji.

Stožer civilne zaštite Zadarske županije također je donio zaključak o ponovnoj aktivaciju izdvojenih COVID ordinacija u kojima će raditi svi ugovorni liječnici opće/obiteljske medicine na području Zadarske županije, svakodnevno u vremenu od 7,00- 11,00 počevši od 13. srpnja ove godine, sukladno rasporedu nadležnog Dom zdravlja Zadarske županije.