Opća bolnica Zadar objavila je kako je u razdoblju od ožujka do lipnja 2020. izvršila nabavku monitora vitalnih funkcija u vrijednosti od 934.025kuna. Najveći dio iznosa prikupljen je iz donacija, dok je preostali iznos osigurala iz vlastitih sredstava.

Monitori vitalnih funkcija nezamjenjivi su u praćenju vitalnih parametara kod životno ugroženih pacijenata (EKG, saturacija krvi kisikom, tlak i temperatura).

Monitori su raspoređeni na odjele na kojima je iskazana najveća potreba za medicinskom opremom koja je nužna za liječenje pacijenata oboljelih od teških oblika COVID-19 bolesti.