Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera uputila je poziv stanovnicima i posjetiteljima da među svojim uspomenama pronađu stare fotografije plaže Sakarun.

Fotografije plaže kako je nekad izgledala usporedit će se s fotografijama sadašnjeg izgleda plaže i bit će značajna pomoć pri geomorfološkoj analizi plaže Sakarun. Geomorfološka analiza plaže izrađuje se iz projekta POSBEMED2, a cilj projekta je stvoriti model za održivo upravljanje naplavinama morske cvjetnice posidonije na mediteranskim plažama. Upravo su naplavine posidonije zaštitni znak plaža u cijelom Mediteranu i posebna značajka koju nećemo vidjeti drugdje u svijetu.

Osim u svrhu analize stanja područja, uz pristanak autora, dostavljene fotografije rado će uključiti edukativne i informativne materijale.

Fotografije plaže napravljene još u prošlom stoljeću (od 1960-ih naovamo) mogu se poslati u Facebook poruci na stranici Natura Jadera ili na e-mail: [email protected]