"Nama je cilj dobiti četverotračnu cestu od raskrižja Žmirići, koje će ići u rekonstrukciju, do Supernova centra", poručio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap na upit nezavisnog vijećnika Kristijana Kovačevića na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

Kovačeviću je zasmetala skica izgleda nove zaobilaznice, objavljena uz vijest o potpisivanju ugovora Hrvatskih cesta za izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš koji će biti gotovi za 18 mjeseci.

- Ostao sam iznenađen uvidjevši da se ipak radi o formatu obilaznice, za koju ste na Gradskom vijeću u studenom na moje pitanje odgovorili da sigurno neće biti i da je to davnije ucrtano u Prostorni plan, a isto je potvrdio predstavnik projektanta. Jasno sam se zalagao i govorio da je osnovni preduvjet za rasterećenje grada izgradnja prometnice punog profila koja će se zaista zaobilaziti grad, uz Musapstan. Što se promijenilo pa se pomoćna cesta predstavlja kao kapitalni projekt? Naime, ta cesta se može zvati pomoćna jer ulazi na postojeću i izlazi na nju, ne zaobilazi ništa, glasila je Kovačevićeva kritika prilikom koje je istaknuo kako mu je namjera na vrijeme upozoriti kako se ne bi opet dogodio slučaj Ulice Nikole Šubića Zrinskog.

Gradonačelnik Branko Dukić tada je odgovorio kako je "ovo što sada rade još jedna prometna transverzala koja će ubuduće biti žila kucavica".

- Umjesto dvije, bit će četiri trake, samo je pitanje kako će ići. Imat ćete četverotračnu cestu koja će rasteretiti druge prometnice, istaknuo je Dukić na posljednjoj sjednici GV-a.

U međuvremenu pročelnik Kasap nam je detaljnije pojasnio planove za realizaciju te nove prometne transverzale. Gradska uprava očekuje kako će HC u rujnu objaviti natječaj za rekonstrukciju raskrižja Žmirići. Jedno od najfrekventnijih zadarskih raskrižja, na kojima se ljeti stvaraju velike gužve, zbog radova će se zatvoriti za promet tijekom jedne sezone. No prije toga potrebno je osigurati alternativne puteve oko trgovačkog centra Plodine i Zadarskog azila, o čemu smo već pisali. Te imovinske-pravne odnose rješavaju Hrvatske ceste.

Grad Zadar pak uskače u pogledu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za novu zaobilaznicu. Ona će se izgraditi iznad postojeće zaobilaznice, za koju nema uvjeta za proširenje, a uz predviđeni koridor primjetna je izgradnja novih vila.

- Idejno rješenje dat će prometnu regulaciju traka, a s obzirom na to da je još sve u začecima, teško je procijeniti vrijednost cijelog projekta kojeg financira HC. Sve ovisi o rješenju, rekao nam je Kasap na naš upit.

Kod vodospreme Čubrijan predviđen je spoj stare i nove zaobilaznice, a u sljedećoj fazi planira se rekonstrukcija ostatka Ulice Hrvatskog sabora na potezu uz Put Bokanjca, zgradu Elektre pa sve do rekonstruiranog raskrižja Žmirići.