Unatoč najavi Ulica Ivana Brčića na Poluotoku jutros je bila tek djelomično otvorena za promet, a osim ograde uz cestu je ostala i cijev.

Rok za te radove u sklopu EU projekta uređenja Muraja bio je 17. srpnja, a razlog kašnjenja je iskorištena prilika da se uz oborinske vode ugrade i nove vodovodne cijevi.