Grad Zadar i Zadarska županija objavili su danas javne pozive za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.

U okviru programa "Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Zadra" prima se 90 pomoćnika, za čiji će izbor biti zaduženo posebno povjerenstvo. Prijave se dostavljaju od 7. do 21. kolovoza na adresu gradske uprave na Narodnom trgu 1.

Poziv Zadarske županije, objavljen u sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka", traje pak sve do kraja nastavne godine 2020/2021. U njemu nema naznačenog broja kandidata jer sve ovisi o iskazanim potrebama osnovnih i srednjih škola. Prilikom odabira vodit će se računa o mjestu prebivališta, odnosno boravišta kandidata, koji u zamolbi za posao moraju navesti minimalno jednu, a maksimalno tri preferirane škole.

Kandidati za pomoćnike u nastavi moraju imati najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, te potvrdu o nekažnjavanju. Prednost ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama te završenu 20-satnu edukaciju.