Zbog oštećenja magistralnog cjevovoda u Kruševu iznad Crne Punte na pravcu Karin - Benkovac, u petak, 28. kolovoza u vremenu od 7 do 15 sati, bez vode će biti potrošači Novog Naselja, Vrkići - Brajnovići, crpna stanica Donji Karin.

Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterna s vodom za ljudsku potrošnju bit će smještena u Novom Naselju, Vrkići - Brajnovići Podine II kod kućnog br. 21.