Bivša direktorica Komunalnog društva Polača Ivana Bobanović izgubila je spor s Općinom Polača, koju je tužila za povredu prava dostojanstva, povredu prava časti i ugleda, te povredu duševnog i tjelesnog zdravlja u vrijeme kada je smijenjena s mjesta direktorice Komunalnog društva Polača. Tvrdila je da je smijenjena jer ju se sumnjičilo da je podmetnula požar u općinskim prostorijama dok je bila na bolovanju, te protivljenja da se posao lokalnog komunalnog društva prebaci na biogradsku Bošanu, a zbog diskriminacije je tražila odštetu od 30.000 kuna, što je sud odbacio.

Bobanović je u tužbi navela kako je bila izložena uznemiravanjima, šikaniranjima, maltretiranjima i pritiscima načelnika općine Tomislava Prtenjače, koji joj je onemogućavao obavljati poslove direktora komunalnog društva. Nije joj omogućeno da donese cjenik usluga, realizaciju nabavi specijalnih kanti odnosno vreća za otpad, izradu završnog računa, davao je naloge za isplatu plaća i primitaka zaposlenicima tuženika bez konzultacije s njom, zaposlenike je premještao na rad u općinsku upravu... Sve navedeno je na nju djelovalo stresno i morala je potražiti pomoć liječnika koji joj je odredio bolovanje.

Nakon što je podnijela pritužbu za zaštitu dostojanstva preko Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Općinskom vijeću, načelnik općine je, tvrdi, iz revanšizma donio odluku o opozivu člana uprave. U dopisu ju je načelnik pozvao da se očituje prihvaća li poslove radnog mjesta glavni knjigovođa, no kako joj nije dostavljen ugovor iz kojeg bi bilo vidljivo koje poslove će obavljati, koliki je iznos plaće i gdje će joj biti radno mjesto, nije se očitovala a načelnik joj je otkazao ugovor o radu. Kasnijom odlukom suda utvrđeno je kako je otkaz bio nezakonit te je ona vraćena na posao, na radno mjesto knjigovođe.

Iz Općine su odgovorili da Bobanović nije ničim dokazala da bi bila izložena uznemiravanjima, šikaniranjima, maltretiranjima i pritiscima od strane načelnika, ili da joj je bilo onemogućeno obavljati poslove direktora tuženika, niti joj je narušeno dostojanstvo.

Sudac Tomislav Bago je utvrdio da tužiteljica nije dokazala vjerojatnim da je došlo do diskriminacije u odnosu na neke druge osobe. Opoziv s mjesta direktorice nije suprotan Zakonu o trgovačkim društvima a nezakonitost otkaza koja je pravomoćno utvrđena u drugom predmetu ne znači da je i ponašanje tuženika prema tužiteljici bilo uznemirujuće i diskriminatorno, niti da je otkaz donesen da bi se na istom mjestu omogućilo zapošljavanje osobe iz reda šire obitelji Prtenjača, kako je tvrdila tužiteljica. Svjedoci su naveli kako su tužiteljica i načelnik općine bili u dobrim, jako dobrim ili odličnim odnosima, da su bili korektni i prisni i normalno funkcionirali, što nije odgovaralo navodima u tužbi.