Dva mjeseca od dobivanja suglasnosti Gradskog vijeća, Grad Zadar raspisao je danas natječaj za prodaju trošne stambene zgrade u povijesnoj jezgri, na adresi Poljana Požarišće 4.

Zgrada s pet stambenih jedinica bila je u funkciji do unatrag nekoliko godina kada su zbog trajno narušene statike premješteni zadnji korisnici predmetnih gradskih stanova koji su tamo bili smješteni u svojstvu zaštićenih najmoprimaca. Trenutno je u lošem građevinskom stanju s vidljivim oštećenjima i pukotinama na pročeljima, zbog čega je oko nje postavljena zaštitna ograda i oznaka upozorenja, s ciljem zaštite prolaznika i stanara obližnjih zgrada. Oni su se u više navrata obraćali gradskoj upravi sa zahtjevom da se nešto poduzme.

Prije par godina razmatrala se mogućnost da se uz pomoć EU sredstava ta zgrada, izgrađena 1968. godine obnovi za neku javnu namjenu, ali se odustalo od te ideje. Javni natječaj za prodaju nekretnine otvoren je sljedećih 30 dana. Prema elaboratu sudskog vještaka Marija Kalmete, početna cijena te zgrade, bruto površine 440 m², procijenjena je na 1.690.000 kuna.