Država je u Ražancu poljoprivrednicima ponudila u zakup 24,8411 hektara obradivog zemljišta, ali kao stvari sada stoje za njega neće biti zainteresiranih. Pročelnik Hrvoje Benić kaže kako je Općina bila dužna provesti savjetovanje i raspisati natječaj o zakupu nakon donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2018. godine. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od tada raspolažu jedinice lokalne samouprave, te ga mogu ponuditi u zakup žiteljima. Ali...

- Nema interesa. Imamo na području Ražanca dosta poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu kojega nitko ne obrađuje, kaže Benić.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ražanac izložen je u Općini a može se pogledati i na mrežnim stranicama Općine Ražanac. Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Ražanac, iznosi 24,8411 ha. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga Zakona smatraju se oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje uzimajući u obzir tradicijsku proizvodnju ovog kraja i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih površina definiranih ovim Programom. Do sada niti jedna parcela u vlasništvu države na ovom području nije bila u raspolaganju poljiprivrednicima.