Kroz pet modula steknite kompetencije za novu profesionalnu figuru Voditelja OCD-a.

1. Modul - Zakonodavni okvir: znanje o osnivanju udruge, djelokrugu rada, financijskom poslovanju

2. Modul - Računovodstvo i financije: računovodstveni i financijski okvir gdje će polaznici dobiti osnovna znanja o knjigovodstvu, finan.poslovanju udruge, ZOJN

3. Modul - EU fondovi: znanje o EU fondovima, operativnim programima, pripremi i provedbi

4. Modul - Marketing i PR izrada: web stranice (wordpress), odnose s javnošću i PR

5. Modul - Umrežavanje: suradnja s drugim sektorima (javni, obrazovni, gospodarski)

Kroz projekt će se također organizirati: 

- Tečaj informatike
- Tečaj komunikacijskih i prezentacijskih vještina
- Radionica samopouzdanja 

Polaznicima će biti osigurani setovi materijala potrebni za edukacije (notes, USB, kemijske olovke...)

Na edukacijama mogu sudjelovati:
- Stariji od 54 godine
- Mlađi od 25 godina
- Osobe u dobi od 25 do 29 godina
- Osobe s invaliditetom
- Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe

Sudionici edukacija mogu biti samo osobe s prebivalištem na području grada Benkovca

Kontakt e-mail voditeljia projekta: [email protected]

Nositelj projekta je Udruga studenata Bukovice i Kotara dok su partneri: Udruga Mali koraci i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA. Projektom #nauči#primijeni#promijeni kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvit će se nova profesionalna figura po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava. Uspostavit će se i lokalni centar podrške za udruge te će se stvoriti infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj te će stvoriti pozitivno investicijsko okruženje i povećati zapošljivost 30 osoba s područja grada Benkovca. Projekt je započeo 3. travnja 2020. i traje do 3. listopada 2021. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.343.793,50 HRK.

Naziv ugovora: #nauči #primijeni #promijeni

Kodni broj projekta: UP.02.1.2.01.0067