Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra danas je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2020. godinu.

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za investicije u poljoprivredna gospodarstva (izgradnja i opremanje objekata za držanje muznih krava, ovaca i koza, opremanje plastenika i staklenika za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, cvijeća, skladištenje voća i povrća, nabavu poljoprivrednih strojeva i priključaka i sl.), osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda, ekološku i integriranu proizvodnju, edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvodača, subvencioniranje dijela troškova kredita...

Također, dodjeljuje se potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda, popularizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti u Gradu Zadru, označavanje poljoprivrednih proizvoda nekom od oznaka posebnih svojstava hrane, zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava kroz osnivanje novih zadruga, udruga, klastera i sl.

Korisnici potpora su OPG-i upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Grada Zadra te pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa poljoprivrednom proizvodnjom na području Zadarske županije i sjedištem u Gradu Zadru, fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju i trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti.

Svi detalji dostupni su na web stranici Grada Zadra.