Na sjednici Gradskog vijeća u srijedu naći će se i Izvješće o radu Trgovačkog društva ŠC Višnjik d.o.o. za 2019. godinu. Uz prezentaciju svih aktivnosti koje se na Višnjiku odvijaju, direktor Denis Karlović naveo je značajnije utakmice, sportska događanja i svega dva koncerta - Mladen Grdović i Rita Ora - koja su se održala u velikoj dvorani, u godini prije korone.

- Godina je bila zahtjevna, ali i vrlo uspješna za ŠC Višnjik. Svakog dana centar koristi više od 3.000 korisnika. Izgrađena su još tri betonska teniska terena čime je upotpunjen kompleks teniskog centra. Trenutno više od 100 djece trenira na teniskim terenima unutar ŠC Višnjik, a svakodnevno se oko 150 građana rekreira igrajući tenis. U zimskom periodu odlično funkcionira i projekt klizališta te je u 2019. mogućnost klizanja iskoristilo više od 15.000 Zadrana. Možda i najvažniji projekt realiziran u 2019. godini je izgradnja i otvorenje dječjeg vrtića koji je sada smještaj za oko 70 djece, koja zajedno sa 150 djece iz postojećeg DV Sunce imaju mogućnost bavljenja športom i igrom unutar ŠC Višnjik, naveo je Karlović.

Iako je Društvo osnovano prvenstveno kako bi se putem korištenja športskih objekata građanima grada Zadra i okolice osigurala tjelesna i zdravstvena kultura, te približili natjecateljski i rekreativni sportovi, Društvo je uspjelo ostvariti dobit iz poslovanja, šestu godinu zaredom.

Provedena revizija ukazala je na dva problema koja opterećuju poslovanje Višnjika - jedan je poznati formalni problem s ulaganjem u teniske terene na čestici koja je (još uvijek) javno dobro, a drugi dug Košarkaškog kluba Zadar od 11,5 milijuna kuna, za kojega postoji opravdana rezerva da će se uspješno naplatiti.

- Na datum bilance potraživanja od najvećeg kupca „Košarkaškog kluba Zadar" s.d.d. iznose 11.583.861 kunu, što čini 80% ukupnih potraživanja od kupaca. Iako Uprava poduzima radnje u cilju naplate ovog potraživanja, do dana odobrenja ovih financijskih izvještaja nismo mogli potvrditi kada i u kojim iznosima se očekuju novčani priljevi. Po našem uvjerenju postoji značajan rizik da budući novčani tokovi koji će pritjecati u Društvo nisu ekvivalent „fer vrijednosti" ovih potraživanja. Našim postupcima nismo bili u mogućnosti kvantificirati iznos mogućeg usklađenja i utjecaj istog na poslovni rezultat i ukupni kapital, navodi Revizija Štokov.

Gradonačelnik Branko Dukić prošle godine je najavio kako će Grad pokriti dug, a tim novcem Višnjik sagraditi akvapark i otvoreni bazen. U međuvremenu je došla korona, Grad je "uskočio" u nekoliko velikih projekata poput gradnje novog studentskog doma, pa je izvjesno da od takvog scenarija neće biti ništa ni u sljedećoj godini. "Ki će to platiti" pitanje je na koji sada nitko nema odgovor.