U srijedu će se Gradskom vijeću Zadra predstaviti novi direktor Nasada Josip Krnčević koji će biti u nezahvalnoj poziciji obrane izvještaja kojeg je podnio smijenjeni direktor Lenko Ugrinić.

Nasadi su jedini od 10 gradskih poduzeća koje je u 2019. godini poslovalo s gubitkom i to nepokrivenim od skoro dva milijuna kuna. Sada već bivši direktor, a odnedavno savjetnik Uprave Nasada Lenko Ugrinić, u izvještaju je argumentirao uzrok lošeg poslovanja. Jedan je svakako izostanak donacija Grada od milijun kuna čime se do 2018. godine nadoknađivao izostanak prodaje grobnica. Za Ugrinića je to krunski razlog koji je utjecao na likvidnost i gubitak te komunalne firme. U svom izvještaju navodi kako je lani počela gradnja 15 grobnica koje će se "zbog lošeg vremena" završiti ove godine. Novi direktor je nedavno preuzeo 10 grobnica. U planu je bila gradnja još dvije, ali se od toga odustalo jer bi bila narušena hortikultura Gradskog groblja.

Nasadi imaju 123 stalno zaposlena i 14 sezonaca. Neshvatljivo zvuči podatak kojeg je iznio sam Ugrinić da je dnevno bilo odsutno 40 radnika, što zbog godišnjeg, dužeg ili kraćeg bolovanja, praznika, ali i neopravdanog izostanka. I opet je Grad Zadar naštetio Nasadima jer, prema navodima bivšeg direktora, nakon odluke o povećanju plaća (bruto prosjek u Nasadima iznosi 6 499 kuna), krajem 2018. godine do kraja prošle godine, nije im isplaćen obećani milijun kuna.

Uz to Nasadi su imali veći trošak za plaće zbog povećanja minimalca i bodova na deficitarno zanimanje. Ugrinić ukazuje na problem troška vode za zalijevanje te predlaže da ga preuzme Grad Zadar kao i u drugim gradovima. Nasadi bi bili uspješno poduzeće kada bi od Grada dobivali 19 milijuna kuna za održavanje 75 hektara "zelenih površina" (uključujući otoke), jer Split svojim Parkovima i Nasadima daje 30 milijuna kuna za održavanje prostora od 85 hektara, poznat je Ugrinićev zahtjev gradskoj upravi Zadra. Ali rezultat je neusporediv: "cili je Split rascvala grana", a zelene površine Zadra već su dugo trn u oku građana, a i vijećnika.

U tom izvještaju se navodi kako je posađeno "puno drvoreda". Bivši direktor Nasada konkretizirao je da se radi o 258 novih stabala, a mi smo ih prebrojali stotinu iz istog izvještaja. S Molata je uklonjeno 39 porušenih borova, s otoka Iža 12 palmi, itd. A u samom Zadru stradala su 193 stabla, napisao je Ugrinić i dodao kako su Nasadima u tome pomogli vatrogasci i Čistoća.