Odbor Gradskog društva Crvenog križa Zadar odabrao je za novog ravnatelja istaknutog volontera i djelatnika Šimu Lisicu. Nakon šest mandata i 25 godina na čelu ogranka, u mirovinu odlazi Boro Galac, a na natječaj za njegovog nasljednika u kolovozu javio se samo Lisica. Nakon isteka njegovog mandata 17. prosinca, Lisica će i službeno stupiti na to mjesto.

Lisica je dobro poznat po sudjelovanju u nizu humanitarnih akcija i edukacija. Iako je u poosljednje vrijeme referent za darivanje krvi pri gradskoj organizaciji, posebice ga se pamti po zbrinjavanju migranata. Njegov boravak u kampu u Slavonskom Brodu urodio je dolaskom sedam obitelji migranata u Zadar.

- Moment koji ću pamtiti je naša druga odrađena radionica s djecom imigranata kad su tek došli u Zadar. Naime tada su se već malo opustili i prihvatili volontere Crvenog križa. Tada se na njihovim licima mogao ugledati i koji osmijeh. Samim imigrantima najveći izazov je pronaći posao i naučiti naš jezik. Djeci je pak najveći problem kako ih vršnjaci tj. školski kolege prihvate u školi ili u kvartu, opisao je Lisica svoje iskustvo.

Od sedam obitelji u Zadru su ostale jedna šestočlana i jedna tada petočlana obitelj, koja je u međuvremenu također dobila šestog člana.

- U svom mandatu koncentirat ću se na europske projekte, raditi na podizanju razine davanja krvi na novu razinu. Poznato je da je davalaštvo u Zadru i do sada bilo izvrsno, da imamo izvrsnu suradnju s Vencijem Jurinom, ali i drugim voditeljima aktiva poput Marina Pijace, koji ovog ponedjeljka ima akciju na Bilom brigu... Sve su to ljudi koji se nesebično daju ovom pozovu i s kojima je izvrsno raditi, kaže Lisica.

Jedan od najvažnijih zadataka je uključivanje novih volontera i mladih darivatelja, kako bi nastavili tradiciju svojih prethodnika, koji se polako umirovljuju i prestaju s aktivnim davanjem.