Sa zadnjim danom rujna zatvara se ordinacija opće medicine na adresi Put Šimunova 7. Vijest su nam javili zabrinuti pacijenti (podaci poznati redakciji) koji ističu kako je riječ o iznenadnoj i neočekivanoj odluci s kojom još nije upoznat najveći broj od dvije tisuće pacijenata dr. Dunje Surić.

- Sada smo obvezni u roku od 15 dana naći novog liječnika, a svi znamo s kojim se problemima susreće cijela zajednica i zdravstvo. Umjesto da se dr. Surić i njenoj ambulanti omogući daljnji rad na određeno vrijeme, ukida se ta mogućnost, a nas se šalje u trku u koroni da obilazimo od vrata do vrata u 15 dana tražeći novog liječnika. Gdje je tu humanost i briga za zdravlje našeg naroda u ovoj neprilici?, pita se jedan od njih. 

On ističe kako je dr. Surić ugledna i vrlo stručna liječnica koja je, zbog svoje susretljivosti do krajnjih ljudskih granica, omiljena među brojnim pacijentima.

- Kupila je na toj adresi poslovni prostor i uređivala ga po pravilima i zakonima struke i stalno u njega ulagala (medicinskom opremom i potrebnom dogradnjom prostora). Nikad nije prekršila ni jedan zakonski propis, a radi po etičkim načelima medicinske struke sa stalnim usavršavanjem, zbog potreba sve složenijeg, težeg i izazovnijeg medicinskog zanimanja. Imala je namjeru produžiti rad nakon umirovljenja i ostaviti dalje ordinaciju na istom mjestu s drugim liječnikom, ali je to, nažalost nas većine, uskraćeno. U ime nas 2 tisuće pacijenata, molim vas razgovarajte s njom o posljedicama koje će izazvati ukidanje ambulante u središtu novijeg dijela grada. Nama se čini da je ova odluka donesena iz lokalne sredine nestručno i nepromišljeno, a na štetu dr. Surić, zdravstva općenito i najvažnije, nas pacijenata, ističe u pismu kojeg je uputio na našu adresu.

Nažalost, od dr. Surić nismo uspjeli dobiti komentar, no stiglo nam je očitovanje nadležnih u Zadarskoj županiji. Iz resornog odjela ističu kako je dr. Surić već odgodila planirani odlazak u mirovinu, te umiruju pacijente informacijom o pokretanju postupka otvaranja nove ordinacije opće medicine, ali na drugoj adresi.

- Doktorica Dunja Surić odlazi u mirovinu 30. rujna 2020. godine i sigurno su s tom činjenicom već duže vrijeme upoznati i njeni pacijenti jer je to upravo bio razlog zbog kojeg je odgodila planirani odlazak u mirovinu za dva mjeseca kako bi pacijentima dala dovoljno vremena da odaberu novog liječnika. Kao što je poznato, izbor liječnika je osobni izbor svake osobe i na području samog Grada Zadra ugovoreno je 40 ordinacija obiteljske medicine za koje se osiguranici mogu opredijeliti.

S obzirom na to da je prostor u kojemu ona obavlja djelatnost u njenom vlasništvu, mi smo od Doma zdravlja Zadarske županije zatražili utvrđivanje mogućnosti ugovaranja tima u prostoru Doma zdravlja na adresi I. Mažuranića 28 u Zadru. Dobili smo informaciju kako je Dom zdravlja u mogućnosti osigurati prostor i opremu na toj lokaciji te je pokrenut postupak ishođenja suglasnosti ministarstva za zapošljavanje kako bi se ustanova mogla javiti na natječaj kojeg raspisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. O istome je iz Doma zdravlja poslana obavijest i Područnom uredu HZZO-a i vjerujemo kako će se uskoro pacijenti moći upisivati i kod novog liječnika u Domu zdravlja jer je ministar rješenjem utvrdio dan kada se u toj djelatnosti prazni mreža, što otvara mogućnost popunjavanja novim liječnikom, odgovor je iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije.