U Gradskoj knjižnici Zadar ponovno su dostupne usluge Studijske čitaonice prema sljedećim pravilima:

• čitaonicu istovremeno može koristiti najviše 8 korisnika po 2 sata dnevno

• dostupno je 6 mjesta za učenje i 2 mjesta za rad na računalima

• obvezno je mjerenje tjelesne temperature po dolasku (ne smije biti viša od 37,2 °C), ispravno korištenje zaštitne maske, dezinfekcija ruku i opreme, pridržavanje pravila o fizičkoj udaljenosti i općih higijenskih pravila

• 1 dan ranije korisnik je dužan rezervirati termin i mjesto korištenja usluga Studijske čitaonice na e-mail: [email protected] (korisniku će se e-mailom potvrditi rezervacija)

• potrebni podatci prilikom rezervacije termina su: ime, prezime, datum i vrijeme dolaska, broj članske iskaznice, broj mobitela ili telefona

• mogući termini za rezervaciju su: 8:00-10:00, 10:00-12:00, 12:00-14:00, 15:00-17:00 ili 17:00-19:00 sati

• po dolasku u Studijsku čitaonicu korisnik je dužan javiti se knjižničaru koji će ga uputiti na mjesto s oznakom „Mjesto za rad"

• usluge u Studijskoj čitaonici koje se mogu koristiti su: korištenje knjižnične građe (do 5 jedinica knjižnične građe) i računala Knjižnice ili korištenje osobnih materijala za rad i osobnog računala

• osobni korisnički materijali (knjige, skripte i sl.) moraju biti u plastičnom omotu te dezinficirani na ulasku

• molimo korisnike da odustanu od dolaska u Knjižnicu ukoliko imaju povišenu temperaturu ili respiratorne smetnje.