Ekonomsko-birotehnička škola Zadar poziva Vas na upis u program srednjoškolskog obrazovanja za odrasle. 

Programom stječete srednju stručnu spremu zvanja ekonomist ili prekvalifikaciju za zanimanje ekonomist. Prijave s dokazima o završenom obrazovanju (svjedodžbe), rodni list i domovnicu (preslika) dostaviti u roku od 8 dana na adresu: Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola, A. G. Matoša, 40, Zadar.

Više informacija možete naći na stranici škole www.ebt-zadar.hr ili na telefon 023 331 022.