U sklopu programa obilježavanja Dana grada Zadra 2020,  u subotu, točno u podne bit će predstavljanje smjernica za Centar za mlade.

Točnije, smjernice su za uspostavu sudioničkog upravljanja na primjeru Centra  za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade Zadar.

Tako je službeno najavljen dokument izrađene u sklopu Projekta ZadrugArt, preko kojeg je dobiveno 1.8 milijuna kuna za nazavisnu kulturu u Zadru. Smjernice predstavljaju izrađivači: Ana Žuvela iz Instituta i razvoj međunarodnih odnosa koji je radio Stratagiju razvoja kulture Grada Zadra te dvoje zadarskih sociologa Željka Tonković i Krešimir Krolo.

Organizacija ovog događaja u Gradskoj knjižnici jesu Grad Zadar i Zajednica udruga Centar nezavisne kulture