Drugi natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada novcima Europske unije otkazan je u Ministarstvu graditeljstva, a novac će biti prenamijenjen za zdravstveni sustav u liječnju  posljedica koronavirusa i za obnovu Zagreba nakon potresa. Proizlazi to iz službenog očitovanje resornog ministartva na koje su nas uputili upravitelji zgrada u Zadru. Oni su pripremili projekte  prijava za obnovu  zgrada  čiji su suvlasnici bili suglasni za to, ali njihov trud, kao i čekanje  vlasnika stanova ostaje uzaludno do novog razdoblja EU financiranja 2021- 2027. godine.

Prvi i posljednji natječaj bio je objavljen 2016. godine kada je vladalo veliko zanimanje i potrošen je sav novac koji je trebao biti podijeljen u dva kruga natječaja.

Iz Ministartva graditeljstva natječaj su najavili u prvom kvartalu  2020. godine, što je odgođeno s početkom korona krize. Iz njihove objave 9. listopada, koju prenosimo u cijelosti, ne zna se kada se može očekivati novi natječaj za sufinanciranje energetske obnove stambenih  zgrada:

  "Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (u daljnjem tekstu: OPKK) planiralo je objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada" (u daljnjem tekstu: Poziv) u I. kvartalu 2020. godine. U međuvremenu su nastupile posebne okolnosti izazvane pandemijom bolesti COVID-19 te snažnim potresom koji je 22. ožujka 2020. godine zadesio Zagreb i okolicu, koje su utjecale na tijek pripreme Poziva te su rezultirale odgodom objave istog. Kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19, na razini Europske unije donesene su Uredbe kojima je omogućeno korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za mjere pomoći u novonastalim gospodarskim uvjetima.

Slijedom navedenoga, izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19. Spomenutim izmjenama revidirana je alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama", odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva. U skladu s novonastalim okolnostima bit će objavljen i ažurirani Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK.

Sve relevantne novosti vezane uz mogućnosti sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada u okviru drugih instrumenata Europske unije bit će objavljene na mrežnim stranicama ovog Ministarstva.