Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Zadru objavilo je izvješće o tijeku postupka provedenom povodom prijave protiv nastavnika Sveučilišta u Zadru: izv. prof. dr. sc. Ljiljane Zekanović-Korone i Jurice Grzunova, mag. math. et inf. Njihov kolega i bivši dožupan doc. dr. sc. Đani Bunja ovog je puta pokrenuo postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru zbog rada pod nazivom "Application of Information Systems to Education in Croatia" koji je objavljen dva puta u dva različita časopisa. 

- Slanje rukopisa radova ili objavljivanje radova u više časopisa definirano je kao oblik znanstvenog nepoštenja i prijevare, navodi Bunja u prijavi koja je svojevrsni nastavak "rata" na Sveučilištu. On je otpočeo još krajem siječnja 2018. godine tužbom Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju zbog plagiranja i namjerno krivog citiranja literature, o čemu smo izvijestili

Zadarski sveučilišni nastavnici Zekanović-Korona i Grzunov u pismenom su očitovanju naveli da nije postojala namjera za dvostrukom objavom rada, niti dvostrukom vidljivošću istog u bazama podataka. Istakli su da je iz izvješća za izbor u zvanje izvanrednog profesora Ljiljane Zekanović-Korona vidljivo da se sporni rad nije brojao dva puta, niti je dva puta naveden. Usmeno su izjavili da ne posjeduju e-mail o prvotno upućenom zahtjevu organizatorima konferencije SGEM 2014 za povlačenje rada, ali je upućen nakon što su saznali da nije proveden recenzijski postupak radova, odnosno da se konferencija nalazi na tzv. crnoj listi.

Članovi Povjerenstva na temelju navedenoga zaključili su kako je rad poslan na novu konferenciju EUROMED 2015 bez prethodnog pristanka za povlačenje prvotne objave. Izneseno je mišljenje kako su takvim postupkom "prekršili članak 13. Etičkog kodeksa, odnosno pravilo znanstvene profesionalnosti i dobre znanstvene prakse".