Zbog blagdana Svih svetih Liburnija je pojačala gradski red vožnje za liniju Gradsko groblje.

U nastavku je prikazan red vožnje za dane 31. listopada i 1. studenoga:

KOLODVOR (locco peron 4) - GRADSKO GROBLJE (Linija br. 8):

07.40 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10

POVRATAK SA GRADSKOG GROBLJA ZA KOLODVOR:

07:45 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15