Detaljni plan uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku ulicu, kojeg potpisuje zadarska arhitektica Iva Domanovac Budija, nakon 12 godina bit će izmijenjen po odluci Gradskog vijeća.

Oporbeni vijećnici, koji su pokušali izvesti neizglasavanje te i točke dnevnog reda o uklanjanju spomenika s Muraja, nisu dobili stvarne razloge zbog kojih će se taj Plan promijeniti. Tek formalno obrazloženje koje je svedeno na to da se "izmjenama i dopunama Plana omogući realizacija planiranih sadržaja i osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje tih sadržaja, te će se korigirati prostorno planska rješenja na neizgrađenim dijelovima obuhvata plana, navodi se u službenom obrazloženju". Što žele naručitelji tog plana, javnost bi zbog općeg interesa i urbanizma ipak trebala znati.

Riječ o planu koji obuhvaća 10 884 metara četvornih površine na kojoj je nekad bila kemijska industrija  - Vinilplastika i Kemoplast. U njegovom obuhvatu nije Tvornica kruha za koji je izrađen posebni plan, na temelju kojeg je na terenu od 6 738 kvadrata izgrađeno 150 stanova.

U obuhvatu plana Murvička je stara upravna zgrada te nova poslovna zgrada NEC-a. Na neizgrađenom dijelu, s kojeg su uklonjene tvornice, bila je planirana gradnja 381 stana, javna garaža s 84 mjesta koja se trebala natkriti zelenilom i dječjim igralištem, dok je Murvička trebala dobiti još jednu traku do raskrižja s Ulicom 7. Domobranske pukovnijem (Vatrogasnim domom).

Što će iz tog plana biti uklonjeno na račun zelenila, a u korist profita, jedino je pitanje na koje oporbeni vijećnici nisu dobili i nisu čuli odgovor.

Osim što će investitori financirati izradu plana, vijećnici su ti koji ga usvajaju, što je jedan mehanizam nakon javne rasprave u kojoj oni rijetko sudjeluju. Naravno da izmjene DPU moraju biti u skladu s Prostornim planom, a nema sumnje da će biti prilagođene planovima investitora, što je ustajala praksa prostorno - planske poltike.

Još više pitnja izaziva pojava navodnih investitora koji nisu upisani kao vlasnici na to "industrijsko dvorište", kako se u zemljišniku vodi taj prostor koji još nisu ni upisani. Vlasnik terena je i dalje Zadar projekt, firma koja je brisana iz registra Trgovačkog suda u Zadru, da bi 2014. godine završila u stečaju po sudskoj registraciji u Zagrebu.

Zadar projekt u vrijednosti od 20 milijuna kuna prodavala je Nova kreditna banka Maribor koja je upisala hipoteku na 20 milijuna eura. Ta je banka u teretovnicu, na osnovu ugovora o cesiji, ustupila založno pravo na BMP Asset, društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, registrirano u Zagrebu. Trojica javnosti nepoznatih suvlasnika te firme, osnovala su odmah i BMP L Zadar. Sve to se događa ove godine, kada su zadarske građevinske poduzetnike obilazili iz KC Finance i nudili teren uz Murvičku uz uplatu nešto milijuna.

Vlasnici terena bivše tvornice kruha, unajmili su teren Vinilplastike za potrebe gradilišta dok su gradili svoj stambeno-poslovni centar