U travnju 2019. godine objavili smo kako je završena prva faza arheoloških istraživanja (prije roka i jeftinije nego što je bilo procijenjeno) na prostoru gradske tržnice. Taj prostor iza TIC-a je ograđen i služi za stare štandove Tržnice.

Kada će druga faza, pitali smo nadležne u Gradu Zadru i dobili očekivani odgovor - dogodine.  Za arheološka istraživanja u toj drugoj fazi u koju spada i napušten prostor nekadašnje poljoapoteke, koju je držao Sarag, u ovoj je godini bilo planirano 2.1 milijuna kuna iz komunalnog doprinosa. Ali kako je plan prikupljanja doprinosa nepredvidljiv s obzirom na investitore, tako su i otpali planirani poslovi uređenja javne površine i obavezne arheologije.

U tom planu Odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, nakon drugog rebalansa ostala je samo stavka za istraživanje na Trgu tri bunara koja je s 270 tisuća kuna smanjena na 170 tisuća kuna. Ta su istraživanja napravljena u prošloj godini.

Planirano uređenje Trga sv. Frane prema pojektu Ante Uglešića s projekcijom iznosa od 8 milijuna kuna, od 50 tisuća kuna planiranih u ovoj godini, svedeno je na nula kuna.

Osim što nisu osigurani novci iz komunalnog doprinosa, nije ni izdana građevinska dozvola. - Ona se očekuje ovih dana jer je došlo do izmjena u jednoj čestici koja se preklapa s granicama pomorskog dobra, doznali smo od pročelnika Darka Kasapa. Projektom Trga sv. Frane predviđeno je i parterno uređenje urbane cjeline koje se proteže preko ceste. Zbog "granica pomorskog dobra" projektno područje moralo se naknadno pomaknuti.

Projekcija uređenja Trga sv. Frane s kompleksom sv. Nikole

A možda se naknadno dogodi i EU financiranje u sklopu ITU programa u koje je Grada Zadar uvrstio uređenja kompleksa sv. Nikole, prema projektu istog arhitekta. U tijeku je natječaj za izvođača radova kojeg je rapisao Centar za podvodnu arheologiju.

To bi bio moguć odgovor na pitanje kad će konačno uređenje Trga sv. Frane.

Plan prikupljanja komunalnog doprinosa iz kojeg se financira gradnja komunalne infrastrukture ove je godine s 50 smanjen na 40 milijuna kuna. Prema informaciji pročelnika za financije Ivana Mijolovića, do sada je prikupljeno 23 milijuna kuna. Ipak se u Zadru događa graditeljski boom stanova, jači nego što je bio 2008. godine.