Na najužem dijelu nogostupa u ulici Hrvoja Ćustića, Konektor je jučer počeo kopati, a promet pješaka i vozila usmjerava se na drugu stranu i jedan trak te prometne ulice.
Iluzorno je više govoriti da se planovi komunalnih redova ne mogu uskladiti pa da su se instalacije trebale položiti onda kada se taj ulica radila. A još manje da na stranici Grada Zadra postoji obavijest o radovima i roku njihovog završetka.

Ako je u javnosti objavljeno kako je najuži novi nogostup izgrađen uz državnu cestu Ulice Nikole Šubića Zrinskog, taj rekord ipak drži gradska Ulica Hrvoje Ćustića.
Tamo ne da se nije poštivala širina nogostupa, koja je tada iznosila 1.5 metar, nego je on na dijelovim jedva dostatan za siguran prolaz jedne osobe. O mimoilažanju na rotoru i uzduž cijele ceste nema ni govora na većini pješače staze uzduž te novije ceste.