Radovi na proširenju mjesnog groblja u Pašmanu zaustavljeni su zbog arheoloških radova nakon što su otkriveni ostaci rimske vile, izvjestili su iz Općine Pašman koja je nedavno, slično općini Preko pokrenula svoj infomativni portal - www.otokpasman. hr

U tijeku su arheološka istraživanja koja bi nakon pronađenih ostatak zida te rimske vile, trebala dati još više dokaza kako su u kasnoj Antici preteče današnjih bodula bili stari Rimljani. Na otoku Pašmanu otkopano je još takvih i sličnih arheoloških nalaza. Uz pretpostavko o rimskoj vili iz 5. stoljeća zakopanoj u zemlji, na istom lokalitetu u moru su vidljivi i ostaci ribnjaka.

Radove je u ime Konzervatorskog odjela u Zadru zaustavio arheolog, Damir Martinov koji je bio zadužen za arheološki nadzor. Njegova firma s otoka Ugljana Arheolog obavit će istraživanja koja će, prema riječima Martinova, trajati još najmanje idući tjedan.
Arheološa sitraživanja platit će Općina Pašman koja je investitor proširenja groblja u Pašmanu za 11 grobnih mjesta.