Na području Zadarske županije Mreža javne zdravstvene službe popunjava se novim timom u djelatnosti zdravstvene zaštite žena.

U tijeku su tako predupisi žena kod ginekologinje dr. Lare Spalldi Barišić, a da bi se obavili potrebno je doći osobno u ordinaciju i popuniti te potpisati obrazac Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno izjavu o izboru doktora. To se može učiniti ponedjeljkom i srijedom od 13:30 do 18:30 sati, a ostalim danima (utorkom, četvrtkom i petkom) od 8:00 do 13:00 sati.

Ordinacije u kojoj se obavljaju predupisi nalaze se na adresi I. Mažuranića 28 (u zgradi u kojima se nalazi Zavod za hitnu medicinu te ordinacije Doma zdravlja Zadarske županije, bočni ulaz, 2. kat).

Ordinacija doktorice Spalldi bit će 11. ordinacija zdravstvene zaštite žena na području Zadarske županije ugovorena s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, odnosno šesta od mogućih osam ordinacija na području Grada Zadra sukladno Mreži javne zdravstvene službe.

Županije su nadležne za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Mrežu javne zdravstvene službe koju donosi ministar određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno za područja jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika, odnosno potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, medicinskih sestara, broj timova specijalističko-konzilijarne zdravstvene djelatnosti i specijalističke dijagnostike po djelatnostima, potreban broj fizioterapeuta, potreban broj postelja po djelatnostima i po vrstama bolničkih zdravstvenih ustanova, te potreban broj postelja po stacionarima domova zdravlja.

Mjerila za određivanje Mreže za određeno područje su: ukupan broj stanovnika, broj osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, demografske karakteristike stanovnika, zdravstveno stanje stanovništva, socijalna struktura stanovnika, gravitirajući broj stanovnika, karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske mogućnosti.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena za područje Zadarske županije utvrđena je potreba za 13 timova zdravstvene zaštite žena, a broj osiguranih osoba po jednom timu utvrđen je u rasponu od minimalno 4.500, standardno 6.000, odnosno maksimalno 9.000 žena.

Prema podacima o ugovorenim sadržajima objavljenim na stranicama HZZO, a koje mogu provjeriti svi građani, svih pet ginekoloških timova ugovorenih za područje Grada Zadra imaju za sebe opredijeljeno više od 6 000 žena tako da će još jedan tim za Grad Zadar i mrežu ginekoloških timova biti značajno pojačanje.