Državno sudbeno vijeće danas je objavilo listu prvenstva za suce Općinskog suda u Zadru.

Na popisu se nalazi 14 imena koji su pristupili razgovoru za 2 sudačka mjesta, a zanimljivo kako je najmanji broj bodova s intervjua (1!) dobila upravo provoplasirana kandidatkinja - Neva Lukin, Zadranka koja traži premještaj iz Dubrovnika.

Drugoplasirana Ana Santini također je sa zadarskog područja, a trenutno radi na sudu u Zagrebu. Njoj je DSV dao svega 2 boda, dok je najviši ostvareni broj bodova na razgovorima bio 15, a ne 236 kako je ispalo zbog tipfelera.

Ovakvom kalkulacijom povećan je broj kandidata kojeg Državno sudbeno vijeće može poslati na psihološko testiranje. Naime, oni odlučuju u okviru -10 bodova od bodova prvoplasiranog kandidata.

Na javni natječaj javila su se ukupno 22 kandidata, ali to je bilo još u siječnju.