U ponedjeljak je zakazana virtualna skupština Zadarske županije s 31 točkom dnevnog reda od kojih je najvažnija usvajanje proračun za 2021. godinu.

On je predložen na iznos od 1.451 000 000 kuna, čak 84 milijuna kuna više nego li je bilo planirano ove godine.  Više od polovice tog iznosa, 774 milijuna kuna, odnosni se na novac sedam ustanova u zdravstvu, koje su kao i škole te ustanove u sastavu županijske riznice.

Zadarska županija svoje je izvorne prihode planirala na iznos od 128 milijuna kuna.