Cibo promet iz Lošinja, odlukom povjerenstva za javnu nabavu u kojoj su i dva komunalna redara, izabrana je za uklanjanje ruševina iz Domovinskog rata.

Iz Odjela za komunalne poslove osigurali su za tu namjenu 200 tisuća kuna kroz dvije godine, a procjena vrijednosti javne nabave bila je 160 tisuća kuna bez PDV-a. Dobili su tri ponude, a najjeftinija je bila Cibo prometa, u odnosu na dvije domaće firme koje inače rade s Gradom Zadrom.

Cibo promet ima sjedište u Malom Lošinju, ali osnivač i vlasnik Ivan Cindrić, od kojeg je Povjerenstvo tražilo dopunu dokumentacije, s adresom je u Zadru. Oni su dali ponudu na 147 tisuća kuna, Tim iz Nadina ponudio je 159 tisuća kuna, Stipčević 183.750 kuna.

Cibo promet je bio niži 13 tisuća kuna od procjene, a Stipčević skuplji za 23.750 kuna. Njihovu ponudu Povjerenstvo je odbacilo kao nevaljalu jer je bila više od procijenjene vrijednosti.

Nevjerojatna je politika javne nabave u Gradu Zadru po pitanju komunalnih poslova.

Kada dobiju dvostruko nižu ponudu od procijenjene vrijednosti kao što je bilo na višemilijunskom natječaju za održavanja gradskih prometnica, onda je ne odbacuju kao damping cijenu već objeručke prihvaćaju.