Da luka Gaženica nije "zlatna koka" s kruzerskim prometom koji je u 2019. godini ostvario rekordne brojke, pokazuje financijski izvještaj koncesionara putničkog terminala.

Zadar International Port Operations (ZIPO), hrvatska firma kojoj je osnivač Global Ports Netherlands, u 2019. godini je imao 1.7 milijuna kuna prihoda, a troškova čak 6.9 milijuna kuna, te su tu godinu završili s gubitkom od 5.2 milijuna kuna.

To je ono o čemu je te godine govorila menadžerica turskog Global Ports Holding, Rebeka V. Pevec kada je organizirala upoznavanje s novinarima - za troškove održavanja terminala, oni su morali posuđivati novac od matične kompanije.

ZIPO je, prema istom izvještaju, podjednako potrošio na plaće zaposlenika, a to je 1.6 milijuna kuna, koliko je imao prihoda od svog posla - naplate lučke pristojbe kruzerima i najma za 1.657 700 kuna.

Godinu dana ranije, kada su s Lučkom upravom Zadar ugovorili koncesiju na 20 godina, gubitak ZIPO-a iznosio je 1.1 milijun kuna.

ZIPO je za 2019. godinu na račun LUZ-a uplatio 1.6 miljuna kuna stalnog iznosa koncesije, a tek 214.282,65 kuna promjenjivog djela naknade, što je postotak od prikazanog prometa.

Političko razbacivanje velikim brojevima time je palo na jednostavom računu - veći je trošak održavanja putničke zgrade negoli zarada od brodova na gatu za međunarodni promet.

Srećom da je prostor terminala manji negoli je bio planiran prema projektu Nikole Bašića, s obzirom na to da je zgrada prilično prazna.

Od preklanjskih najava najma, koje je tada imala menadžerica, nije se gotovo ništa ostvarilo, osim useljenja državnih službi u zgradu terminala i dva najma manjih prostora.

Gaženica je 2020. godine dijelila sudbinu mnogih putničkih luka koje su ostale prazne, a pitanje je kad će se vratiti kruzeri.

Jedno je nepobitno, da je studija isplatljivosti gradnje nove luke, rađena na kruzerskom prometu. A s obzirom na urušavanje kruzing industrije, sada se postavlja politički - ekonomsko pitanje bliske budućnosti luke Gaženica.