Iz Opće bolnice Zadar izvijestili su kako su stvoreni preduvjeti za testiranje na zahtjev na SARS-CoV-2 virus, uz plaćanje i bez liječničke uputnice.

- Osiguranom redovitom isporukom laboratorijskih reagensa, te brzih antigenskih testova za testiranje na prisutnost virusa i antitijela za SARS-CoV-2, a nakon zadovoljenja svih potreba za testiranjem bolničkih i hitnih pacijenata u OB Zadar stvorili su se preduvjeti za testiranje na zahtjev (bez liječničke indikacije - uputnice) uz plaćanje, navode u Bolnici.

Uz postojeće PCR testove za detekciju SARS-CoV-2 virusa u Općoj bolnici Zadar od 1. siječnja 2021. godine vrši se testiranje i putem brzih antigenskih testova, te testiranje za detekciju IgM/IgG protutijela na SARS-CoV-2 virus, tzv. „serološki testovi".

PCR testovi najosjetljiviji su na prisutnost virusa i daju precizne rezultate i kod osoba koje još ne pokazuju simptome bolesti jer mogu uspješno prepoznati i vrlo male količine virusa. Nalaz PCR testa je dostupan unutar 24 sata od testiranja.

Antigenski test otkriva prisutnost nukleokapsidnog antigena virusa SARS-CoV-2 u brisu nazofarinksa i omogućava bržu i pristupačniju dijagnostiku, ali najučinkovitiji su u prepoznavanju virusa kod osoba koje već pokazuju simptome bolesti. U slučaju da je test negativan, a osoba ima simptome, potrebno je napraviti PCR test kako bi se bolest potvrdila ili isključila. Nalaz antigenskog testa dostupan je unutar jednog sata od testiranja.

Serološki testovi služe za detekciju IgM/IgG protutijela na SARS-CoV-2 virus, te je na taj način zaokružena kompletna dijagnostika vezna za testiranje na SARS-CoV-2. Test za detekciju IgM/IgG protutijela se izvodi iz krvi pacijenta. Nalaz testa je dostupan unutar osam sati od testiranja.

Važno je razlikovati testove za detekciju virusa (antigenske i PCR testove) od seroloških testova. Antigenski i PCR testovi ukazuju na prisutnost virusa u organizmu i pozitivan nalaz tih testova sugerira da ste trenutno zaraženi. Za razliku od njih serološki testovi ukazuju na prisutnost antitijela koje je vaš organizam razvio pri susretu s virusom i pozitivan rezultat sugerira da ste ili preboljeli infekciju ili ste bili u kontaktu s virusom. Testiranje je dostupno za fizičke i pravne osobe. Cijena PCR testa iznosi 800 kn, antigenskog testa 200 kuna, dok je cijena serološkog testa 150 kn. Svi su nalazi dostupni i na engleskom jeziku bez dodatnog plaćanja.

Postupak prijave /narudžbe, uzorkovanja i izdavanja nalaza dostupan je putem linka.