U Gradu Zadru napokon su riješili financiranje urbanističkih planova uređenja (UPU) koje naručuju privatni investitori. Umjesto odluke Gradonačelnika kojim se ti planovi financiraju iz Gradskog proračuna, sad je to ispravljeno dodacima ugovora.

U njima se jasno navodi kako investitor koji je tražio izrade UPU-a, na račun Grada Zadra uplaćuje procijenjenu vrijednost troška izrade Plana uvećanu za PDV.

Ukoliko nakon provedene javne nabave to bude veći ili manji iznos, obaveza je obiju strana uplatiti ili vratiti razliku, navodi se u dodatcima ugovora. Gradonačelnik Branko Dukić je takav aneks ugovora iz veljače 2020. sklopio za izradu triju UPU-a. Jedan je za Bokanjac sjever, UPU kojeg je naručila zadarska firma Tekton u vlasništvu obitelj Ninčević. Cijena izrade tog Plana je 90 tisuća kuna.

Drugi dodatak na ugovor odnosi se na izradu UPU Virenjak I, sklopljen još 2018. godine. Investitor je Kamen gradnja koja se aneksom ugovora obavezala uplatiti na račun Grada Zadra procijenjenu vrijednost od 65 tisuća kuna bez PDV-a.

Taj Plan već je i usvojen, a izradio ga je D&Z. Aneks ugovora u srpnju ove godine s Dukićem su potpisali direktori Zdenko Zrilić i Bruno Gregoriev.

D&Z je izabrani izrađivač II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar. Taj plan financira Cromaris i direktor Goran Markulin s gradonačelnikom Dukićem koji se obavezao na iznos od 68 tisuća kuna (bez PDV-a) uplatiti Gradu Zadru koji provodi proceduru javne rasprave i usvajanja urbanističkih prostornih planova koji proizlaze iz PP Grada Zadra.