Općina Preko po drugi puta ponavlja natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Otočka žena", u okviru Poziva „Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza II".

Ponovljeni natječaj odnosi se na zapošljavanje na puno radno vrijeme dviju radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci, mjesto rada područje Općine Preko, radnice ne moraju imati prebivalište na području Općine Preko.

Ciljane skupine za zapošljavanje su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše - ali mogu biti i mlađe, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Opis poslova: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Otočka žena " podnose se zaključno s danom 25. siječnja 2021. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena" na adresu Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Preko na adresu Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici Općine Preko.