Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra zapošljava referenta za opće poslove.

Radi se o poslu na određeno vrijeme (6 mjeseci) na obnovi zemljišnih knjiga za katastarske općine Bokanjac, Crno i Diklo. Kandidati moraju imati srednju stručnu spremu upravne, ekonomske ili opće (gimnazija) struke, te najmanje godinu dana radnog iskustva.

Rok za prijava kandidata je 20. siječnja.