Općina Preko objavila je javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena".

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:
- osobe starije od 65 godina
- osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju
- osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Usluge za korisnike bit će besplatne, a uključivat će:

- dostavu namirnica,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju,
- briga o higijeni i osobnom izgledu,
- pomoć u socijalnoj integraciji,
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje
računa, dostava pomagala i sl.),
- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u
društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku, i to poštom ili osobno do 27. siječnja 2021. godine.

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, radnim danom od 8 do 15 sati ili na mrežnim stranicama Općine Preko.

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko s naznakom Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena"- prijava korisnika te na mail: [email protected]

Informacije se mogu dobiti i na telefon 023/286-445.

Projekt "Otočka žena" sufinanciran je Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza II".

Započela edukacija žena u sklopu projekta

Uvodnim sastankom u vijećnici Općine Preko, 18. siječnja počela je edukacija žena u sklopu projekta „Otočka žena" koji se provodi kroz program zapošljavanja žena "Zaželi- faza II".

Polaznice su upoznate s programom osposobljavanja za poslove njegovateljice te je dogovoren tijek edukacije, koji se od 19. siječnja održava u prostorijama POU Doma na žalu u Preku, a provodi je Pučko otvoreno učilište Prizma iz Zadra.

Trajanje programa je 500 sati, a očekivani rezultati nakon provedbe edukacije su stečena znanja i vještine za zanimanje njegovateljice, što će omogućiti povećavanje kompetencija kako bi radnice bile konkurentnije na tržištu rada.

Sastanku su prisustvovale tri žene koje će biti zaposlene u sklopu projekta, voditeljica edukacije Ljiljana Grginović iz POU Prizma iz Zadra te predstavnici Općine Preko - načelnik Jure Brižić i pročelnica Dražena Strihić.

Projekt "Otočka žena" sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020." u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II".

Tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekta pruža Zadra nova kroz projekt „Zadra nova za vas" financiran iz OPKK 2014.-2020.