Pri samom su završetku restauratorski radovi na povijesnoj žbuci i zidnim slikama, koje su otkrivene na 1. katu Providurove palače tijekom radova na rekonstrukciji. 

Sam natječaj pokazao je nedostatak specijaliziranih tvrtki na zadarskom području, pa su se tako za posao procijenjen na 400 tisuća kuna (bez PDV-a) natjecale redom firme iz Splitsko-dalmatinske županije, od čega jedna u suradnji s restauratorima iz Osječko-baranjske županije. Ta je zajednica ponuditelja odbijena jer su naveli dvostruko manji rok valjanosti ponude.

Kao najpovoljniji odabran je Kvinar iz Podstrane koji po cijeni od 355.000,00 kuna s PDV-om, a uz suglasnost zadarskih konzervatora, protekla dva mjeseca radi na očuvanju oslikane prošlosti Providurove palače.

S obzirom na to da ti radovi nisu bili predviđeni, Upravni odjel za EU fondove od Ministarstva kulture je zatražio i dobio novac za njihovo izvođenje.