Iz Županijske lučke uprave izvijestili su javnost o provođenju strateškog projekta prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske pod nazivom FRAMESPORT, koji predstavlja akronim za "FRAMEworkinitiativefosteringthesustainable development of Adriatic SmallPORTs".

Ovaj projekt, financiran programom Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020., usmjeren je na poticanje održivog i integriranog razvoja manjih luka na Jadranu sa aspekta strateške perspektive, kako bi one postale istinski pokretači društveno-ekonomskog razvoja na jadranskim obalama.

Projekt, započet 2020. godine u vrijeme poteškoća vezanih uz pandemiju COVID-19, uključuje sudjelovanje 16 talijanskih i hrvatskih projektnih partnera i 12 pridruženih partnera, jamčeći tako potpunu teritorijalnu pokrivenost jadranskog obalnog područja. Inicijativa na čijem čelu se nalazi CORILA (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune) zaživjet će 2021. i završiti se krajem 2022. godine, uz ulaganje više od 7 milijuna eura (od čega je 85% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)).

Među partnerima nalazi se i Županijska lučka uprava Zadar, koja će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izrade Master plan razvoja luka na području Zadarske županije.

"Manje luke duž jadranskih obala suočene su sa jednom složenom ekonomskom situacijom, dramatično pogoršanom pandemijom", izjavio je ing. Pierpaolo Campostrini, generalni direktor CORILA-e, vodećeg partnera projekta.

"FRAMESPORT prihvaća ovaj izazov i preuzima na sebe akciju za razvoj malih luka i njihovih zaleđa u području obuhvaćenom Programom Italija-Hrvatska, putem strategija koje podrazumijevaju implementaciju novih poslovnih modela radi unapređenja postojećih resursa, kao i poboljšanje kompetitivnosti i djelotvornosti, što će pružiti nove instrumente talijanskim i hrvatskim lukama i drugim djelatnostima povezanim s njima."

FRAMESPORT razrađuje i testirat će inovativna rješenja za razna interesna područja malih luka, bazirajući se i na najboljim nacionalnim i internacionalnim praksama (tzv. bestpractice) i promovirajući kontinuirana pregovaranja sa relevantnim lokalnim i nacionalnim dionicima, kako bi se identificirale prioritetne teme za razvoj jedne sveobuhvatne strategije. U tom smislu, realizacija informacijsko-komunikacijske (IKT) platforme, koja će prikupljati i sistematizirati podatke o manjim lukama na ovom području, jedan je od glavnih ciljeva projekta, kao i polazišna točka neophodna za daljnji razvoj.

Projekt obuhvaća realizaciju pilot aktivnosti na svim lokacijama na kojima su prisutni projektni partneri, odnosno u svim jadranskim talijanskim regijama i gotovo svim hrvatskim županijama koje imaju izlaz na more. Projekt uključuje različite aktivnosti koje su istovremeno i povezane, a tiču se specifičnih tema kao što su povezivost, okoliš i inovacija te za cilj imaju testirati nova rješenja za postojeće probleme i uputiti male luke u pravcu održivog razvoja.

Na osnovu ovih instrumenata, projektom se želi stvoriti strateški okvir koji će pružiti novi impuls manjim pomorskim čvorištima duž jadranskih obala i time obnoviti njihov značaj kao ekonomskih pokretača uključenih teritorija.

- Pilot aktivnosti ŽLU Zadar odnose se na izradu Master plana, dokumenta koji će prvi put na smislen i sustavan način klasificirati različite razine luka. Definirat će se glavne smjernice budućeg ulaganja u lučku infrastrukturu, odnosno utvrditi točan smjer razvoja svake pojedine luke, potrebne investicije u lučku infrastrukturu i usluge te dinamika ulaganja u luke, kako bi se odgovorno pratile stvarne potrebe krajnjih korisnika, priopćili su iz Županijske lučke uprave Zadar.

Master plan predstavlja strateški dokument neophodan za efikasan i ujednačen razvoj malih luka u budućnosti te postizanje njihove konkurentnosti u odnosu na luke u okruženju. Krajnji cilj ovog strateškog plana je razvoj lučke infrastrukture, povećanje standarda priveza sa stajališta maritimne sigurnosti, konstantno praćenje potreba i informiranje korisnika, kao i poticanje prekogranične suradnje.

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 352.925,00 eura, od čega je 85% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)".