Grad Benkovac je potpisao načela Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini kao smjernice za daljnji razvoj lokalnog rada s mladima. U sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije, donesena je i Europska povelja o radu s mladima.

Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Kako kaže tekst same povelje: "Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način."

Upravo zato, Europska povelja o radu s mladima u prvom je redu namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje žele postaviti standarde za kvalitetan rad s mladima i kako ga provoditi i poticati, ali i drugim dionicima zainteresiranima za kvalitetne lokalne politike za mlade.

"Europe Goes Local" trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jedno strateško partnerstvo.

U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 17 općina i gradova s područja Republike Hrvatske, a koordinira ga nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.