Nakon pet godina ažuriran je sastav od 16 članova Operativnog centra Zadarske županije za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Zadarskoj županiji.

Alen Rukavina, lučki kapetan  po službenoj dužnosti ostaje i dalje zapovjednikom tog Operativnog centra u kojem je došlo do promjene troje ljudi.

Senka Marević, voditeljica Odjela za pomorsku i aerodromsku policiju Policijske uprave zadarske, ostaje zamjenica kap. Rukavine.

Ostali članovi imenovani su po službenoj dužnosti nadležni kao predstavnici institucija: 
Miroslav Andrić, član, predstavnik Službe civilne zaštite Zadar Ravnateljstva civilne zaštite,
Marko Buljevac, zamjenik člana, predstavnik Službe civilne zaštite Zadar Ravnateljstva civilne zaštite

Denis Livljanić, član, predstavnik Lučke kapetanije Zadar
Boris Medić, zamjenik člana, predstavnik Lučke kapetanije Zadar

Krešimir Laštro, član, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet
Ljiljana Peričin, zamjenik člana, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet

Olivio Meštrović, član, predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
Zvonimir Dorkin, zamjenik člana, predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

dr. sc. Lav Bavčević, član, predstavnik Sveučilišta u Zadru
dr. sc. Ivan Župan, zamjenik člana, predstavnik Sveučilišta u Zadru

Ivan Peša, član, predstavnik Hrvatskih voda, VGI Zadar
Mirko Cvitan, zamjenik člana, predstavnik Hrvatskih voda, VGI Zadar

Davor Škibola, član, predstavnik Županijske lučke uprave
Vedran Zrilić, zamjenik člana, predstavnik Županijske lučke uprave