U Benkovcu je završena prva faza rekonstrukcije i uređenja stare gradske jezgre, projekta vrijednog 16,3 milijuna kuna, od čega je iz EU fondova povučeno 10,1 milijuna kuna. Dio je to Intervencijskog plana grada Benkovca vrijednog 25 milijuna eura.

Projekt rekonstrukcije stare gradske jezgre je uključio uređenje otkriveni i natkriveni dio tržnice, koja je sada postala gradski trg s fontanom i klupama, a unutar koje je ribarnica, dio za voće i povrće,  tisak i javni wc, zatim rekonstrukciju i nadogradnju nove zgrade gradske uprave, energetsku obnovu postojeće zgrade gradske uprave s parkiralištem, uređenje okoliša i trga te uređenje šetnice. Dalo je to novi vizualni identitet benkovačkoj jezgri, što će doprinijeti razvoju turizma, nadaju se u benkovačkoj gradskoj upravi.

Drugom fazom biti će obuhvaćena izgradnja dvije zgrade za socijalno stanovanje na Kaštelu, uređenje pozornice i okoliša kod Gradske knjižnice te izgradnja Kulturnog centra za nacionalne manjine.

Novoizgrađena Velebitska ulica je osim novog kolnika i asfalta dobila i parking. Dio ulice na vrhu je dobio također cestu manje širine čime je omogućen spoj Velebitske ulice na ulicu Antuna Mihanovića te ulica nije više slijepa.

U listopadu su započeli radovi na Zavičajnom muzeju Benkovac u sklopu projekta "Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac". Projekt obuhvaća rekonstrukciju i izvođenje građevinskih radova na zgradi muzeja. Vrijednost projekta je 3.486.040,26 kn bez PDV-a, a izvođač radova je tvrtka Reliance d.o.o. iz Splita na temelju ekonomski najpovoljnije ponude. Predviđeno trajanje radova je 12 mjeseci.