Općinski sud u Zadru odbio je tužbu zaposlenice jedne zadarske zdravstvene ustanove, koja je tužbu podnijela smatrajući da joj je povrijeđeno dostojanstvo jer ju se tjera da radi u istom uredu i dijeli stol sa svojom kolegicom, koja je pravomoćno osuđena za njezino uznemiravanje. Od suda je tražila da joj se isplati odšteta zbog povrede prava osobnosti te da se omogući odvojen rad, no u svojoj tužbi je odbijena.

Zbog kaznenog djela prijetnje zaposlenica je pravomoćnom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci te joj je izrečena uvjetna osuda na način da se kazna zatvora neće izvršiti ako okrivljena u roku kušnje od 1 godine ne počini kakvo novo kazneno djelo. Uslijed konstantnog uznemiravanja više puta se obraćala tuženiku tražeći zaštitu, međutim nije poduzeo ništa jer i dalje rade na istom radnom mjestu, u istom uredu, dijeleći isti radni stol te iste radne zadatke.

Međutim, zdravstvena ustanova odgovorila je kako su obje zaposlenice učestalo koristile bolovanje i nisu dolazile u kontakt. Rad je organiziran u dvije smjene, a poslove obavljaju svaka za svoj teritorij i pacijente, uz činjenicu da se veći dio posla obavlja izvan prostora, pa da i to priječi kontakt između njih dvije. Nadalje, u presudi nije izrečena nikakva mjera koja bi osuđenici priječila približavanje te da tužiteljica nije tražila raspored na neki drugi odgovarajući posao.

Također, prije donošenja presude posao je organiziran tako da tužiteljica može raditi u kontra smjeni, jer je riječ o poslovima i radnim zadaćama koje nemaju vremenskog preklapanja. Svaka od njih ima na raspolaganju zasebnu prostoriju, svoj stol, telefon i sve pacijente o kojima skrbi. Zapravo, jednoj je radno vrijeme od 7 do 15 sati, a drugoj od 14 sati do 22 sata, pa bi se njihov boravak, da nisu bile na bolovanju. preklapao kroz taj jedan sat. Tužiteljici je omogućen boravak u drugoj prostoriji, ali se žalila da je manja i oštećena od poplave. Sud je odbacio medicinsku dokumentaciju nastalu nakon navodnog kasnijeg incidenta ispred prostorija, jer se nije poklapala s događajem.

Mobbing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički (moralno) zlostavlja ili ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta. Sud nije mogao na osnovi provedenih i ocijenjenih dokaza utvrditi postojanje sustavnog psihičkog uznemiravanja tužiteljice koje bi dovelo do povrede njezina dostojanstva, te ne postoje pretpostavke da se tužiteljici dosudi naknada neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti.