Nekadašnji ravnatelj Tonći Vuković izgubio je spor s Osnovnom školom Petar Zoranić u Ninu, kojim je tražio poništenje odluke o njegovom razrješenju i kasnijem otkazu. Vuković je godinu dana prije mirovine razriješen, na njegovo mjesto imenovana je sadašnja ravnateljica Kata Knežević.. Članovi Školskog odbora prozvali su ga pritom za niz nepravilnosti i nebrigu za školom, zbog čega djeca pohađaju školu u lošim uvjetima, dok je on odgovorio jer im smeta samo zato što nije član HDZ-a.

Vuković je u tužbi naveo da je odluka nezakonita jer na sjednici Školskog odbora na kojoj se glasalo o razrješenju sudjelovao član koji tada nije bio verificiran pa je odluka donesena u „krnjem sastavu". Također, kako se u tom vremenu nalazio na bolovanju nije zaprimio rješenje, čime mu je bilo onemogućeno pokretanje upravnog spora. Nije mu priznato pravo na otpremninu, kao ni dano pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa kojim bi ga se upozorilo na mogućnost otkaza. Od 10. rujna 2019. do 4. listopada 2019. bio je na bolovanju te mu škola u tom razdoblju nije mogla dati otkaz.

Iz Škole su odgovorili kako na sjednici Školskog odbora koja je održana 18. srpnja 2019. nije donesena Odluka o smjeni ravnatelja, već da su na toj sjednici rezultati provedenog glasovanja samo formalno proglašeni, dok da je odluka o smjeni donesena 5. srpnja 2019. Naveli su i da je tadašnji ravnatelj samostalno - bez predlaganja Školskom odboru i bez odluke Školskog odbora - poslao financijski plan Zadarskoj županiji, čime su stvoreni uvjeti za razrješenje. Iako je kao ravnatelj škole bio dužan brinuti o sigurnosti učenika, dopuštao je da se nastava tjelesnog odgoja odvija u ruševnoj dvorani, sve dok mu to Školski odbor nije zabranio. Ravnatelj nije poduzeo niti jednu radnju, obavijestio osnivača ili Grad Nin o potrebi sanacije.

Također, naveli su da je u spornom razdoblju dolazio u školu, istupao u medijima, imao saznanja o Odluci o razrješenju, a ugovor o radu prekinut je zbog skrivljenog ponašanja te mu sukladno tome ne pripada pravo na otpremninu.

Iz fotografija školske sportske dvorane koje su priložene sudu vidjelo se da je bila u derutnom stanju, popucalih zidova obuhvaćenim vlagom i gljivicama, uništenog parketa s velikim rupama koje su neprikladno sanirane prekrivanjem spužvom i daskom. Međutim, Vuković je isticao kako je u više navrata pokušao s Gradom Ninom dogovoriti sanaciju, da je Grad postao vlasnik dvorane 2017. godine, ali je 450.000 kuna za sanaciju izdvojio tek kada je on smijenjen.

Sud je utvrdio kako su iz škole poduzeli sve da tadašnjem ravnatelju dostave otkaz, poštom, mailom i osobno, ali ju je on odbio primiti, nakon čega je postavljena na oglasnu ploču . Također, utvrđeno je da je dostavio Financijski plan Zadarskoj županiji 29. listopada 2018., dok je na isti zatražio suglasnost tek na sjednici Školskog odbora 4. veljače 2019., što je protivno Zakonu o odgoju i obrazovanju. Pogrešno tumačeći odredbu Zakona, u više navrata je u ime škole sklapao ugovore o radu s učiteljicom razredne nastave na određeno vrijeme, koji su trajali uvijek kraće od 60 dana. Smisao te odredbe nije u tome da se njome izbjegava činjenica nedobivanja suglasnosti školskog odbora na zapošljavanje određenog djelatnika, već popuniti radno mjesto za obavljanje poslova koji ne trpe odgodu, ali ne dulje od 60 dana, što znači da je u tom roku potrebno objaviti i provesti natječaj.

Kao ravnatelj školske ustanove nije adekvatno i pravovremeno brinuo o sigurnosti učenika i radnika, stanje dvorane potencijalno je ugrožavalo zdravlje i život učenika te se nastava u toj prostoriji odvijala sve dok nije došlo do reakcije roditelja. Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja Općinski sud je odbio njegovu tužbu te mu naložio plaćanje sudskih troškova.