Ravnatelj Priridoslovno-grafičke škole Tomislav Grbin najavio je na tradicionalnoj sadnji stabla u povodu Dana planeta zemlje kako uskoro odlazi u mirovinu. Grbin je na mjestu ravnatelja 2012. godine naslijedio Žarka Grancarića te je školu uspješno vodio u dva sljedeća mandata. Kako je upravo navršio 65 godina života, u mirovinu odlazi s posljednjim danom ove školske godine, 31. kolovoza.

- Uskoro odlazim s funkcije, zadovoljan što sam učenike uvijek učio da budu misonari dobra, da grade bolji svijet. Svakoga od njih znam po imenu, a oni su znali da mi u svakom trenutku mogu doći i reći što im je na duši. Naravno, bit ću na raspolaganju novom ravnatelju za svaku pomoć koju budem mogao pružiti, kaže dosadašnji ravnatelj.

Grbin odlazi u mirovinu a da se nije realizirao veliki projekt gradnje nove školske zgrade, na kojemu je godinama zdušno radio. Iako je dobivao čvrsta uvjeravanja da će se novac pronaći, u izradu projekta uložio oko milijun kuna, sve je propalo zbog, kako kaže, nemara jedne od prethodnih vlada. Hrvatska je propustila dobiti 1,2 milijarde kuna, koje su načelno već bile dogovorene, a jedan od projekata je bila i ova školska zgrada.

- Mom nasljedniku posao će biti olakšan jer je projekt tu i samo treba pratiti europske fondove i vidjeti na koji način to realizirati, bilo kroz centre kompetentnosti ili na neki drugi način. Nažalost, propustili smo priliku izgraditi jedan medijski centar po kojemu bismo prednjačili u cijeloj Dalmaciji, kaže Grbin.

Prirodoslovno-grafička škola, nekada poznata i kao "Kemijska škola", osnovana je 1977. godine u okviru tadašnjeg Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje (COUO) Juraj Baraković. U njoj se učenici obrazuju za zanimanja: kemijski tehničar, ekološki tehničar, medijski tehničar, grafički urednik-dizajner i web dizajner.