Upravno vijeće raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Zadarske županije.

Dva su glavna uvjeta za vođenje te zdravstvene ustanove: završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te najmanje pet godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima visoke stručne spreme. Uz životopis kandidati moraju dostaviti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Dugogodišnja ravnateljica, dr.med.spec.psihijatar Renata Bek, koja je na čelu Doma zdravlja od 2005. godine, potvrdila nam je kako će se javiti za novi četverogodišnji mandat. Ima spreman program, ali njegove okosnice ne otkriva prije izlaganja članovima Upravnom vijeću.

Trenutno stanje u Domu zdravlja, za koji je najčešća kritika javnosti nedostatak kadra, ocjenjuje stabilnim. Hoće li imati protukandidata koji se s tim ne slaže, znat će se 16. lipnja, završnog dana zaprimanja prijava za ravnateljsko mjesto.